Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 137
Hérakleitos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, I, 5, 15, p. 78)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 137 /cfr , 22 DK B 137 /2 , 22 DK B 137 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῾Ηράκλειτος οὐσίαν εἱμαρμένης ἀπεφαίνετο λόγον
τὸν διὰ οὐσίας τοῦ παντὸς διήκοντα.
αὕτη δ᾿ ἐστὶ τὸ αἰθέριον σῶμα,
σπέρμα τῆς τοῦ παντὸς γενέσεως καὶ περιόδου μέτρον τεταγμένης.

πάντα δὲ καθ᾿ εἱμαρμένην, τὴν δ᾿ αὐτὴν ὑπάρχειν ἀνάγκην·
γράφει γοῦν·

ἔστι γὰρ εἱμαρμένα πάντως.


7 εἱμαρμένα Stobaios 1 rkp, Kahn; εἱμαρμένη Stobaios 1 rkp, Áetios ed., Diogenés Laertios, Diels, Bollack.
---
Áetios u Stobaia, Anthologium I,5,15; p. 78 (1-7)
Áetios, Placita phil. I,28,1 = De placitis reliq., Stobaei exc., p. 323,1-6 Diels = A 8 /3 (1-4)
Áetios, Placita phil. I,27,1 = De placitis reliq., Stobaei exc., p. 322,2-7 Diels = A 8 /2 (5)
Diogenés Laertios, Vitae philosophorum IX,1, 7 = A 1,7 (7)
Hérakleitos nazýval bytnost osudu řečí,
která prostupuje bytností veškerenstva.
Tato [bytnost osudu] je aithérické tělo,
semeno vzniku veškerenstva i míra uspořádaného cyklu.

Všechno se děje podle osudu, který je zároveň nutností.
Napsal například toto:

Vždyť všechno je [osudem] naprosto přidělené.