Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 129
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Πυθαγόρης Μνησάρχου
ἱστορίην ἤσκησεν ἀνθρώπων μάλιστα πάντων
καὶ ἐκλεξάμενος ταύτας τὰς συγγραφὰς
ἐποιήσατο ἑαυτοῦ σοφίην, πολυμαθείην, κακοτεχνίην.


1 Πυθαγόρης 1 rkp, Diels, Kahn; Πυθαγόρας 1 rkp; Πυθαγόροις 1 rkp.
2 ἱστορίην ἤσκησεν 2 rkp, Diels, Kahn; ἱστορεῖν ἴσχυσεν 1 rkp.
4 ἐποιήσατο 2 rkp, Diels, Kahn; ἐποίησεν 1 rkp.
Pýthagorás, syn Mnésarchův,
provozoval zkoumání nejhorlivěji ze všech lidí,
a vybrav si tato sepsání,
vytvořil si svoji moudrost: mnohoučenost, zběhlost ve špatnosti.