Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 126b
Hérakleitos (zachoval ? Anonymy ve spisu Anonym In Plat. Theaetetus, 71, 12 (ad p. 152e))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Επίχαρμος ὁ [ὁμιλή]σας τοῖς Πυθα[γορείοις]
ἄλλα τ[έ] τινα ἐ[πινενόη]κεν δ[ειν]ὰ τ[όν τε περὶ το]ῦ αὐξο[μένου λόγον].
ἐφοδ[εύει δὲ κατὰ τὸ] ῾Ηρα[κλείτου]

ἄλλως ἄ[λλο ἀεὶ αὔξε]ται
πρὸς ὃ [ἂν ᾖ ἐλλι]πές.

εἰ οὖν [μηδεὶς] [παύε]ται [ῥέων καὶ ἀλ]λ[άτ]των [τὸ εἶδος,
αἱ] οὐσίαι ἄλλ[οτε ἄλλαι] γίνονται [κατὰ συν]εχῆ ῥύσιν.
Epicharmos, který se stýkal s pýthagorejci,
přece pochválil jistý podivuhodný výrok o vzrůstu.
Postupuje totiž podle Hérakleitova výroku:

Vždy roste jedno tak, jiné (jindy ?) jinak,
vzhledem k tomu, čeho je (má ?) zrovna nedostatek.

Jestliže tedy nic neustává, když se podoba rozplývá a mění,
rodí se jindy jiné bytosti pro nepřetržitou náhradu.
Viz též A 1,11.