Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 126a /cfr2
Hérakleitos (zachoval Ptolemáios ve spisu Syntaxis mathematica, I, 2, 50-51 Heiberg)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 126a , 22 DK B 126a /cfr , 22 DK B 126a /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ μεταξὺ τῶν μηρῶν ὁ καλούμενος ᾿Αρκτοῦρος ὑπόκιρρος.
Mezi těmi částmi je nejjasnější hvězda, nazývaná Arktúros.
Viz Hésychios, Lexicon, s.v. Órión: Órión: Skupina 24 hvězd. Někteří ho nazývají Pastýř (Boótés). ... Toto seskupení hvězd leží v severní části oblohy, ... A Arktúra vzpomíná Písmo; „toho vidíme položeného mezi částmi“ Órióna, jeho „nejjasnější hvězdu“ (Ptolemaios, Syntaxis mathematica I,2,50-51 Heiberg). Je také nazýván Pleiáda ... V Pleiádě je sdruženo sedm hvězd ..., ne šest, jak někteří míní. ᾿Ωρίων· σύστημα κδ ἀστέρων, ὅν τινες ὀνομάζουσι Βοώτην. οὓς οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ καταμερίζουσι καί φασι, τοὺς μὲν τέσσαρας εἶναι τρίτου μεγέθους, ἐννέα δὲ ἐν αὐτοῖς τετάρτου μεγέθους. καὶ τοὺς ἄλλους ἐννέα τοῦ πέμπτου. κεῖται δὲ τοῦτο τὸ τῶν ἀστέρων ἄθροισμα ἐν τῷ βορείῳ μέρει, ὅπερ καὶ ὑπὸ τῆς γραφῆς ὡς ἓν σῶμα ᾿Ωρίων ὠνόμασται. ἄστρα δὲ ταῦτα λέγουσι καὶ οὐχὶ ἀστέρας, ὡς τῶν μὲν ἄστρων πλήθους σύστασιν ἐμφαινόντων, ἀστέρος δὲ τοῦ καθέκαστον λεγομένου. Καὶ τοῦ ᾿Αρκτούρου μέμνηται ἡ γραφή, ὃν μεταξὺ τῶν μηρῶν τοῦ ᾿Ωρίωνος ὁρῶμεν κείμενον ἀστέρα ὑπόκιῤῥον. Παραπλησίως δὲ καὶ ἡ Πλειὰς ὀνομάζεται, ὑπὸ τῆς γραφῆς· ὡς καὶ ὑπὸ τῶν ἔξωθεν δῆλον, ὅτι παρ᾿ ῾Εβραίων πολυπραγμονησάντων τὰ ἀπόῤῥητα. ἑνῶνται δὲ καὶ ἐν τῇ Πλειάδι ἑπτὰ ἀστέρες συνεχεῖς, καὶ καταπεπυκνωμένοι πρὸς ἀλλήλους, οὐχὶ δὲ ἕξ, ὅπερ τινὲς οἴονται.