Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 121 /2
Hérakleitos (zachoval Strabón ve spisu Geographica, XIV, 1, 25, p. 642 = A 3a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 121 , 22 DK B 121 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῾Ηράκλειτός τε ὁ σκοτεινὸς καλούμενος καὶ ῾Ερμόδωρος,
περὶ οὗ ὁ αὐτὸς οὗτός φησιν
ἄξιον ᾿Εφεσίοις ἡβηδὸν ἀπάγξασθαι,
οἵτινες ῾Ερμόδωρον ἄνδρα ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον, φάντες
ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω,
εἰ δὲ μή, ἄλλῃ τε καὶ μετ᾿ ἄλλων.
δοκεῖ δ᾿ οὗτος ὁ ἀνὴρ νόμους τινὰς ῾Ρωμαίοις συγγράψαι.


Strabón, Geographica XIV,1,25; 642 = A 3a (1-7)
Musonius Rufus, Dissertationum a Lucio dig. IX,97 = fr. 9, p. 47 Hense (3)
Hérakleitos zvaný Temný a Hermodóros,
o kterém on sám řekl:
Efesané si zaslouží, aby dospělí byli oběšeni,
neboť vyhnali Hermodóra, muže z nich nejznamenitějšího, pravíce:
Nikdo ať není nejznamenitější z nás,
a kdyby, tak ať je jinde a u jiných.
Zdá se, že tento muž sepsal Římanům některé zákony.