Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 121
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, IX, 2 = A 1, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 121 /2 , 22 DK B 121 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καθάπτεται δὲ καὶ τῶν ᾿Εφεσίων
ἐπὶ τῷ τὸν ἑταῖρον ἐκβαλεῖν ῾Ερμόδωρον ἐν οἷς φησιν,

ἄξιον ᾿Εφεσίοις ἡβηδὸν ἀποθανεῖν πᾶσι
καὶ τοῖς ἀνήβοις τὴν πόλιν καταλιπεῖν, οἵτινες ῾Ερμόδωρον
[ἄνδρα] ἑωυτῶν ὀνήιστον ἐξέβαλον λέγοντες,
ἡμέων μηδὲ εἷς ὀνήιστος ἔστω·
εἰ δέ τις τοιοῦτος, ἄλλῃ τε καὶ μετ᾿ ἄλλων.


3 ἀποθανεῖν rkp; ἀπάγξασθαι Long, Kranz (podle Strabóna).
5 [ἄνδρα] ἑωυτῶν Long, Kranz (podle Strabóna); ἑωυτῶν rkp.
A těmito slovy [Hérakleitos] obviňuje Efesany,
protože vyhnali jeho druha Hermodóra:

Všichni dospělí Efesané si zaslouží, aby byli usmrceni
a zanechali obec nedospělým, neboť vyhnali Hermodóra,
[muže] z nich nejznamenitějšího, se slovy:
Nikdo ať není nejznamenitější z nás,
a pokud někdo takový je, ať je jinde a u jiných.