Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 118 /cfr
Hérakleitos (zachoval Porfyrios ve spisu Sententiae ad intelligibilia ducentes, 29, 38-43)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 118 , 22 DK B 118 /2 , 22 DK B 118 /3 , 22 DK B 118 /4 , 22 DK B 118 /5 , 22 DK B 118 /6 , 22 DK B 118 /7 , 22 DK B 118 /8 , 22 DK B 118 /9 , 22 DK B 118 /10 , 22 DK B 118 /11 , 22 DK B 118 /12[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὑγρὸν δὲ ἐφέλκεται [sc. ἡ ψυχή], ὅταν συνεχῶς μελετήσῃ ὁμιλεῖν τῇ φύσει, ἧς ἐν ὑγρῷ τὸ ἔργον καὶ ὑπόγειον μᾶλλον. ὅταν δὲ μελετήσῃ ἀφίστασθαι φύσεως, αὐγὴ ξηρὰ γίνεται, ἄσκιος καὶ ἀνέφελος· ὑγρότης γὰρ ἐν ἀέρι νέφος συνίστησι, ξηρότης δὲ ἀπὸ τῆς ἀτμίδος αὐγὴν ξηρὰν ὑφίστησιν.
Duše však přitahuje vlhkost, kdykoli se soustavně snaží stýkat s přirozeností, jejíž aktivita spočívá ve vlhkosti a je spíše podzemní. Kdykoli si ale duše snaží od přirozenosti získat odstup, stává se suchou září a je bez stínu a bez mráčku. Vlhkost totiž ve vzduchu vytváří mraky, zatímco sucho vytváří suchou záři z páry.
Porfyriova analogie bez zmínky Hérakleita.