Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 116
Hérakleitos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, V, 6)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Ανθρώποισι πᾶσι μέτεστι γινώσκειν ἑωυτοὺς καὶ σωφρονεῖν.


1 σωφρονεῖν rkp, Kranz, Kahn; φρονεῖν nebo εὖ φρονεῖν [ἀλλ᾿ οὐ ποιῦσι] Diels.
Všem lidem náleží poznávat sebe sama a uvažovat.
Doslovněji: ... a být uměřený.