Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 106
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu Camillus, 19, 1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 106 /cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῾Ηράκλειτος ἐπέπληξεν ῾Ησιόδῳ, τὰς μὲν [sc. ἠμέρας] ἀγαθὰς ποιουμένῳ τὰς δὲ φαύλας, ὡς ἀγνοοῦντι

φύσιν ἡμέρας ἁπάσης μίαν οὖσαν
Hérakleitos vyčítal Hésiodovi, že rozděloval dny na dobré a špatné, neboť nerozpoznal, že

přirozenost každého dne je jedna.