Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 104 /parafr
Hérakleitos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 59, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 104 , 22 DK B 104 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


αἱ γοῦν ᾿Ιάδες μοῦσαι διαρρήδην λέγουσι
τοὺς μὲν πολλοὺς καὶ δοκησισόφους
δήμων ἀοιδοῖσι ἕπεσθαι
καὶ νόμοισι χρέεσθαι,
εἰδότας ὅτι ᾿πολλοὶ κακοί, ὀλίγοι δὲ ἀγαθοί᾿·
Iónské músy ovšem výslovně říkají,
že mnozí, kteří se pokládají za moudré,
následují lidové zpěváky
a řídí se konvencemi.