Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 104
Hérakleitos (zachoval Proklos ve spisu In Platonis Alcibiadem, I, 256, p. 525, 21 Cumont)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 104 /parafr , 22 DK B 104 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τίς γὰρ αὐτῶν νόος ἢ φρήν;
δήμων ἀοιδοῖσι πείθονται
καὶ διδασκάλῳ χρείωνται ὁμίλῳ
οὐκ εἰδοτες ὅτι οἱ ᾿πολλοὶ κακοί, ὁλίγοι δὲ ἀγαθοί᾿.


2 ἀοιδοῖσιν Kléméns, Bernays (opravuje Prokla podle Klémenta), Diels, Kahn; αἰδοῦς rkp Prokla.
2 πείθονται Diels, Kahn; ἠπιόων τε Proklos; ἠπιόωνται Bollack a Wismann; ἕπεσθαι Klémens.
3 χρείωνται Diels, Kahn; χρειῶν τε Proklos; χρέεσθαι Kléméns.
4 οἱ rkp Prokla; vynechávají Kléméns, Bernays, Wilamowitz.
---
Proklos, In Platonis Alcibiadem I,256, p. 525,21 Cumont (1-4)
Kléméns Alex., Stromata V,59,4 (2-4)
Jaká je jejich mysl či rozvaha?
Důvěřují lidovým zpěvákům,
a jako učitele užívají zástup;
nevědí, že „většina je špatná, menšina dobrá“.