Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 100
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu Platonicae quaestiones, 8, 4, p. 1007d)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 100 /cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


1 καὶ πείρατα καὶ περιόδους·
ὧν ὁ ἥλιος
3 ἐπιστάτης ὢν καὶ σκοπὸς
ὁρίζειν καὶ βραβεύειν καὶ ἀναδεικνύναι καὶ ἀναφαίνειν μεταβολὰς καὶ

5 ὥρας αἳ πάντα φέρουσι

καθ᾿ ῾Ηράκλειτον,
7 οὐ φαύλων οὐδὲ μικρῶν ἀλλὰ τῶν μεγίστων καὶ κυριωτάτων
τῷ ἡγεμόνι καὶ πρώτῳ θεῷ γίγνεται συνεργός.
1 Hranice a oběhy:
Slunce,
3 které je jejich dozorcem a strážcem,
aby vymezovalo, rozsuzovalo, ukazovalo a vyjevovalo proměny a

5 doby, které všechno přinášejí,

jak říká Hérakleitos,
7 se stává pomocníkem vládce a prvotního boha,
v nikoli bezcenných a nicotných věcech, nýbrž ve věcech největších a nejdůležitějších.
Viz též A 1,10 u Diogena Laertia.