Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 95 /3
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu Quaestiones convivales, III, 1, p. 644f)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 95 , 22 DK B 95 /cfr , 22 DK B 95 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀμαθίην γὰρ ἄμεινον ὥς φησιν ῾Ηράκλειτος κρύπτειν,
ἔργον δ᾿ ἐν ἀνέσει καὶ παρ᾿ οἶνον.
[Simonidés:]
Vždyť neučenost je lepší skrývat, jak říká Hérakleitos,
je to však těžké při zábavě a při víně.