Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 91
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu De E apud Delphos, 18, p. 392b)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 91 /cfr , 22 DK B 91 /parafr , 22 DK B 91 /parafr2 , 22 DK B 91 /2 , 22 DK B 91 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ
καθ᾿ ῾Ηράκλειτον
οὐδὲ θνητῆς οὐσίας δὶς ἅψασθαι κατὰ ἕξιν [τῆς αὐτῆς],
ἀλλ᾿ ὀξύτητι καὶ τάχει μεταβολῆς
σκίδνησι καὶ πάλιν συνάγει,
μᾶλλον δ᾿ οὐδὲ πάλιν οὐδ᾿ ὕστερον
ἀλλ᾿ ἅμα συνίσταται καὶ ἀπολείπει καὶ
πρόσεισι καὶ ἄπεισιν.


3 κατὰ ἕξιν [τῆς αὐτῆς] Diels, Kranz; κατὰ ἕξιν rkpp, Kahn.
5 Za podmět těchto slov považuje Diels θεός, „bůh“, analogicky k Epist. Heracl. 6: θεὸς ἐν κόσμῳ μεγάλα σώματα ἰατρεύει. ἐπανισοῖ αὐτῶν τὸ ἄμετρον ... συνάγει τὰ σκιδνάμενα ... - Bůh ve světě léčí veliká tělesa živlů (nebeská tělesa?). Vyrovnává jejich neuměřenost ... spojuje (smiřuje?) rozptýlené ...
---
Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392b (1-8)
Nelze dvakrát vstoupit do téže řeky,
podle Hérakleita,
ani se nelze dvakrát dotknout smrtelné bytosti v témže stavu,
neboť ta se hbitou a rychlou proměnou
rozptyluje a znovu shromažďuje.
A vlastně se ani nespojuje znovu a někdy později,
ale spíše se zároveň spojuje i opouští,
přichází i odchází.
Viz též A 10 /1 (Platón, Sofistes).