Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 89
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu De superstitione, 3, p. 166c)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσμον εἶναι,
τῶν δὲ κοιμωμένων ἕκαστον εἰς ἴδιον ἀναστρέφεσθαι.


2 ἀναστρέφεσθαι 1 rkp, Bollack-Wismann, připouští Kranz; ἀποστρέφεσθαι ostatní rkpp, Diels, Kahn, Marcovich, Robinson, Conche.
(Diels a Kranz považují 2. řádek za Plútarchův text, Kahn celý zlomek.)
Probuzeným je svět jeden a společný,
avšak každý ze spících se obrací k vlastnímu.