Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 88
Hérakleitos (zachoval Plútarchos ve spisu Consolatio ad Apollonium, 10, p. 106e)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 88 /parafr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ταὐτὸ γ᾿ ἔνι
ζῶν καὶ τεθνηκὸς
καὶ [τὸ] ἐγρηγορὸς καὶ τὸ καθεῦδον
καὶ νέον καὶ γηραιόν·
τάδε γὰρ μεταπεσόντα ἐκεῖνά ἐστι,
κἀκεῖνα πάλιν μεταπεσόντα ταῦτα.


1 γ᾿ ἔνι 1 rkp, Babbitt, Bollack a Wismann; τ᾿ ἔνι 2 rkpp, Diels, Kahn.
3 [τὸ] Reiske, Babbit, Diels, Kahn, Bollack a Wismann.
3 τὸ καθεῦδον 1 rkp, Babbitt, Kahn; καθεῦδον 3 rkpp, Diels.
5-6 τάδε ... ταῦτα vynechává Schleiermacher, Wilamowitz (považují za Plútarchovo).
Totéž je uvnitř:
živé i mrtvé,
probuzené i spící,
mladé i staré.
Jedno je převrácením toho druhého,
a to druhé zas převrácením toho prvního.
Náznak parafráze: Plútarchos, De E apud Delphos 18, p. 392cd.