Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
2 DK B 7
Músaios (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 26, 3)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῾Ησίοδός τε ἐπὶ τοῦ Μελάμποδος (fr. 164 Rzach.2) ποιεῖ·
ἡδὺ δὲ καὶ τὸ πυθέσθαι, ὅσα θνητοῖσιν ἔδειμαν
ἀθάνατοι δειλῶν τε καὶ ἐσθλῶν τέκμαρ ἐναργές, (Hésiodos, fr. 273 Merkelbach–West)
καὶ τὰ ἑξῆς, παρὰ Μουσαίου λαβὼν τοῦ ποιητοῦ κατὰ λέξιν.
Hésiodos pak své verše o Melampovi:
Je dobré zjistit, co bohové lidem za úděl dali,
umět s jistotou určit, kdo šlechtic je a kdo bídák, (Hésiodos, fr. 273 Merkelbach-West)
jakož i to, co následuje, převzal doslova od básníka Músaia.