Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 80
Hérakleitos (zachoval Órigenés ve spisu Contra Celsum, VI, 42)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 80 /cfr , 22 DK B 80 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


εἰδέναι δὲ χρὴ τὸν πόλεμον ἐόντα ξυνόν,
καὶ δίκην ἔριν,
καὶ γινόμενα πάντα κατ᾿ ἔριν
καὶ χρεών.


1 εἰδέναι δὲ Diels, Kranz, Kahn; εἰδέναι Schleiermacher; εἰ δὲ rkp.
2 ἔριν Schleiermacher, Diels (podle A 22), Kahn; ἐρεῖν rkp.
4 χρεών Diels podle Filodéma, De pietate; χρεώμενα rkp, Wolf, Kahn; κατα χρεώμενα Schuster; κρινόμενα Bywater; χωρεόμενα Gundermann.
---
Kelsos u Órigena, Contra Celsum VI,42 (1-4)
Aristotelés, Ethica Nicomachea 1155b6 (3)
Filodémos, De pietate 14,26 (Diels podle revize Philodemi Papyri incerti, p. 81 Gomperz)
Je třeba vědět, že zápas je společný,
a právo je sporem,
a všechno vzniká sporem
a nutností.
---
Překladová verze závěru:
a jak je zapotřebí.

Závěr podle kodexového čtení:
a je věštbami vyhlášeno.
Viz též A 1,8 u Diogena Laertia.