Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 79
Hérakleitos (zachoval Órigenés ve spisu Contra Celsum, VI, 12)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἀνὴρ νήπιος ἤκουσε πρὸς δαίμονος
ὅκωσπερ παῖς πρὸς ἀνδρός.
Muž je daimonem shledáván dětinským,
tak jako dítě mužem.