Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
2 DK B 6
Músaios (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 25, 2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


αὐτοτελῶς γὰρ τὰ ἑτέρων ὑφελόμενοι ὡς ἴδια ἐξήνεγκαν καθάπερ Εὐγάμων ὁ Κυρηναῖος ἐκ Μουσαίου τὸ περὶ Θεσπρωτῶν βιβλίον ὁλόκληρον.
Uloupené spisy jiných vydávají totiž za své vlastní dílo, jako to učinil například Eugamón z Kyrény s celou Músaiovou knihou O Thesprótech.
př. Miroslav Šedina