Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 5 /2
Orfika (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, II, 53, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK A 5 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῾Ησίοδον γὰρ καὶ ῞Ομηρον ἡλικίην τετρακοσίοισι ἔτεσι δοκέω μευ πρεσβυτέρους γενέσθαι καὶ οὐ πλέοσι ...
οἱ δὲ πρότερον ποιηταὶ λεγόμενοι τούτων τῶν ἀνδρῶν γενέσθαι ὕστερον ἔμοιγε δοκεῖν ἐγένοντο ...
τὰ δὲ ὕστερα τὰ ἐς ῾Ησίοδόν τε καὶ ῞Ομηρον ἔχοντα ἐγὼ λέγω.
Hésiodos a Homér žili tuším asi 400 let přede mnou [Hésiodem], ne více. A ti to byli, kdo vytvořili Řekům rodokmen bohů, dali jim přízviska a rozdělili mezi ně jejich hodnosti a umění a naznačili jejich podoby.
Básníci, o kterých se tvrdí, že žili před těmito muži, žili podle mého názoru později. ..
to druhé, co se týká Hésioda a Homéra, tvrdím já.