Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 67 /var
Hérakleitos (zachoval Filodémos ve spisu De pietate, 6 a, p. 70 Gomperz)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 67[Přepnout na bilingvní zobrazení]


καὶ Ζ[εύς]·
[συμβ]αίνει δὲ κα[ὶ τἀ]ναντία
θε[ῖα θε]ῖναι
νύκτα, [ἡμέραν,]
[πόλεμον εἰρήνην...]
A Z[eus:]
[shromažď]uje však [i pro]tiklady,
[urážení] bož[ských věcí], (?)
noc, [den,]
[zápas, mír ...]