Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 57
Hérakleitos (zachoval Hippolytos Rom. ve spisu Refutatio, IX, 10, 2)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


διδάσκαλος πλείστων ᾿Ησίοδος·
τοῦτον ἐπίστανται πλεῖστα εἰδέναι,
ὅστις ἡμέρην καὶ εὐφρόνην οὐκ ἐγίνωσκεν·
ἔστι γὰρ ἕν.


3 εὐφρόνην Miller, Diels, Kahn; εὐφροσύνην rkp.
Hésiodos, učitel velmi mnohých:
vědí o něm, že velmi mnoho ví,
on, který nepoznal, jak je to se dnem a nocí:
jsou totiž jedno.
---
Verze překladu:
Hésiodos, učitel většiny...