Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 51 /2
Hérakleitos (zachoval Platón ve spisu Symposium, 187a-b)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 51 , 22 DK B 51 /cfr , 22 DK B 51 /cfr2 , 22 DK B 51 /3 , 22 DK B 51 /4 , 22 DK B 51 /5 , 22 DK B 51 /6[Přepnout na bilingvní zobrazení]


τὸ ἓν γάρ φησι
διαφερόμενον αὐτὸ αὑτῷ συμφέρεσθαι,
ὥσπερ ἁρμονίαν τόξου τε καὶ λύρας.
Říká totiž, že
jedno,
jsouc neshodné samo se sebou se shoduje,
jako spojení u luku a lyry.