Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 41
Hérakleitos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, IX, 1 = A 1, 1)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἓν τὸ σοφόν·
ἐπίστασθαι γνώμην †ὁτέη† κυβερνῆσαι πάντα διὰ πάντων.


2 †ὁτέη† κυβερνῆσαι Conche; ὁτέη κυβερνῆσαι 2 rkp; ὁτε ἧ κυβερνῆσαι 1 rkp oprava; ὅτ᾿ ἐγκυβερνῆσαι 1rkp; ὁτέη ἐκυβέρνησε Diels, Long; ὁίκη †κυβερνῆσαι† Kahn.
To jedno moudré:
vědět, že důmysl †...† řídí všechno skrze vše.
---
Překlad Dielsovy konjektury:
2 poznat důmysl, který řídí všechno skrze vše.

Překlad Bollackova pochopení:
2 vědět, že důmysl, ať jakýkoliv ...Viz též A 10 /6 u Áetia. "Důmysl" = gnómé = záměr, důvtip...