Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK B 1
Hérakleitos

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK B 1 /1 , 22 DK B 1 /2 , 22 DK B 1 /3 , 22 DK B 1 /4[Přepnout na bilingvní zobrazení]


1 τοῦ λόγου τοῦ δέοντος αἰεὶ ἀξύνετοι ἄνθρωποι γίνονται
καὶ πρόσθεν ἢ ἀκοῦσαι
3 καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον·

γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον τόνδε,
5 ἀπείροισιν ἐοίκασι
πειρώμενοι καὶ ἐπέων καὶ ἔργων τοιουτέων
7 ὁποῖα ἐγὼ διηγεῦμαι
κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον
9 καὶ φράζων ὅπως ἔχει·

τοὺς δὲ ἄλλους ἀνθρώπους λανθάνει ὁκόσα ἐγερθέντες ποιοῦσιν
11 ὅκωσπερ ὁκόσα εὕδοντες ἐπιλανθάνονται.


1 τοῦ λόγου Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Eusebios; τοῦ δὲ λόγου Hippolytos; λόγου Sextos.
1 τοῦ δέοντος Aristotelés (starší část rkpp), Anonymi In Aristot. (2x), Kléméns, Hippolytos (?), Eusebios; τοῦδ᾿ ἐόντος Aristotelés ΑΓΣ, Sextos (většina rkpp); τοῦδε ὄντος Aristotelés (pozdní rkpp), Sextos (l rkp); ΤΟΥΔΕΟΝΤΟΣ rekonstrukce (zčásti asi i rkpp psané stále ještě kontinuálně).
1 αἰεὶ Kléméns, Eusebios IO; ἀεὶ Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x), Hippolytos, Eusebios ND; vynechává Sextos.
1 ἄνθρωποι γίνονται Aristotelés, Anonymi In Aristot. (2x); γίνονται ἄνθρωποι Kléméns, Hippolytos, Eusebios, Sextos.
4 πάντων Hippolytos; Sextos vynechává.
6 καὶ Hippolytos; Sextos vynechává.
7 ὁποῖα Hippolytos; ὁκοίων Sextos.
8 κατὰ φύσιν διαιρέων ἕκαστον Sextos; διερέων κατὰ φύσιν Hippolytos.
9 ὅπως Hippolytos; ὅκως Sextos.
---
Sextos Empeirikos, Adversus mathematicos VII,132 = A 16 /1,132 (1-11)
Poseidónios, Fr. 353.30-35 (ze Sexta) Theiler (1-11)
Aristotelés, Rhetorica III, 5; p. 1407b11-18 = A 4 /1 (1)
Anonymi In Aristotelis artem rhetoricam commentarium 183.16-21 Rabe (Cc. in Arist. Gr. XXI.2) = A 4 /1cfr (1)
Kléméns Alex., Stromata V,111,7 (1-3)
Hippolytos, Refutatio omnium haeresium IX,9,1 (1-9)
Eusebios, Praeparatio evangelica XIII,13,39 (1-2)
1 Vůči řeči, která zavazuje - vždy - nechápající jsou lidé,
jak předtím než ji slyšeli,
3 tak poté, co uslyší prvně.

Ačkoliv se všechno děje podle této řeči,
5 podobají se nezkušeným,
když zakoušejí taková slova i díla,
7 jaká já vykládám,
když každé rozlišuji podle přirozenosti
9 a ukazuji, jak se to s nimi má.

Ostatním lidem však zůstává skryto, co dělají, když bdí,
11 tak jako zapomínají, [co dělají,] když spí.
---
Verze překladu začátku podle Sextova čtení (τοῦδ᾿ ἐόντος):
1 Vůči platné řeči nechápaví jsou lidé, ...
1 Vůči jsoucí řeči nechápaví jsou lidé, ...

Verze překladu s jiným doplněním v závěru (Conche):
Ostatním lidem však uniká, co dělají, když bdí,
11 tak jako jim uniká, co zapomínají, když spí.Návrh čtení zlomku, který opravuje Sextuův text podle Aristotela (na začátku), méně významně pak dále podle Klémenta a Hippolyta. --- Jednotlivé zachované verze jsou rozepsány jako varianty tohoto zlomku.