Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 15 /4
Hérakleitos (zachoval Platón ve spisu Phaedo, 96b3-8)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 15 /1 , 22 DK A 15 /2 , 22 DK A 15 /3 , 22 DK A 15 /5[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ; ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δ᾿ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην;
A zdalipak to, čím myslíme, je krev [viz Empedoklés], či vzduch [Anaxagorás], či oheň [Hérakleitos]? Nebo žádná z těchto látek, nýbrž je to tak, že mozek [Alkmaión] poskytuje sluchové, zrakové i čichové počitky a z těch vzniká paměť a mínění, a z paměti a mínění a když se ustálí, že takto vzniká vědění?