Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 15 /3
Hérakleitos (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, IV, 3, 12)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 15 /1 , 22 DK A 15 /2 , 22 DK A 15 /4 , 22 DK A 15 /5[Přepnout na bilingvní zobrazení]


῾Ηέρακλειτος τὴν μὲν τοῦ κόσμου ψυχὴν ἀναθυμίασιν ἐκ τῶν ἐν αὐτῶι ὑγρῶν, τὴν δὲ ἐν τοῖς ζώιοις ἀπὸ τῆς ἐκτὸς καὶ τῆς ἐν αὐτοῖς ἀναθυμιάσεως, ὁμογενῆ πεφυκέναι.
Hérakleitos říká, že duše světa je výpar z vlhkostí v něm. Duše v živých bytostech pak z výparu z těch vlhkostí, které jsou kolem nich, i z těch, které jsou v nich samých. [Duše světa a duše v živých bytostech] je ustavena sourodně.Theodoreti et Nemesii excerpta. Viz B 12.