Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 15 /1
Hérakleitos (zachoval Aristotelés ve spisu De anima, I, 2; 405a24)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 15 /2 , 22 DK A 15 /3 , 22 DK A 15 /4 , 22 DK A 15 /5[Přepnout na bilingvní zobrazení]


(Οὗτοι δὲ λέγουσι τὴν ψυχὴν τὰς ἁρχάς...) καὶ ῾Ηράκλειτος δὲ τὴν ἀρχὴν εἶναί φησι ψυχήν, εἴπερ τὴν ἀναθυμίασιν, ἐξ ἧς τἆλλα συνίστησιν· καὶ ἀσωματώτατόν τε καὶ ῥέον ἀεί· τὸ δὲ κινούμενον κινουμένῳ γινώσκεσθαι· ἐν κινήσει δ᾿ εἶναι τὰ ὄντα κἀκεῖνος ᾤετο καὶ οἱ πολλοί.
(Tito mluví o počátcích jako o duši…) A Hérakleitos říká, že počátkem je duše, nakolik je duše výparem, ze kterého sestává také všechno ostatní. Toto je nejméně tělesné a vždy plynoucí. Pohyblivé se tedy poznává pohyblivým. Že jsoucna jsou v pohybu se domníval on i mnozí jiní.Viz B 12; viz také Hippón A 10 /2 z Aristotela, De anima 405b24.