Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 13 /1
Hérakleitos (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 32, 3)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 13 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Γίγνεσθαι δὲ τὸν λεγόμενον μέγαν ἐνιαυτόν, ὅταν ἐπὶ τοὺς αὐτοὺς ἀφ᾿ ὧν ἤρξαντο τῆς κινήσεως ἀφίκωνται τόπους. ...
῾Ηράκλειτος ἐκ μυρίων ὀκτακισχιλίων ἐνιαυτῶν ἡλιακῶν. Διογένης ὁ Στωικὸς ἐκ πέντε καὶ ἑξήκοντα καὶ τριακοσίων ἐνιαυτῶν τοσούτων, ὅσος ἦν ὁ καθ᾿ ῾Ηράκλειτον ἐνιαυτός.
Tak řečený velký rok nastává, když planety dosáhnou těchže míst, ze kterých jejich pohyb začal. ...
Hérakleitos říká, že se skládá z 18 000 slunečních let. Stoik Diogenés říká, že je to 365 těch let, které byly „rokem“ u Hérakleita (tedy po 30 letech; ale 365 x 30 = 10 950 let).Stobaei excerpta.