Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 11 /2
Hérakleitos (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 17, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 11 /1 , 22 DK A 11 /3 , 22 DK A 11 /4 , 22 DK A 11 /5[Přepnout na bilingvní zobrazení]


῾Ηράκλειτος καὶ οἱ Στωϊκοὶ τρέφεσθαι τοὺς ἀστέρας ἐκ τῆς ἐπιγείου ἀναθυμιάσεως.
Hérakleitos a stoici tvrdí, že hvězdy se živí z pozemského výparu.Stobaei excerpta. Pramene je Crýsippova Physica.