Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
22 DK A 10 /3
Hérakleitos (zachoval Aristotelés ve spisu Physica, III, 5; 204b35 - 205a7)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 22 DK A 10 /1 , 22 DK A 10 /2 , 22 DK A 10 /4 , 22 DK A 10 /5 , 22 DK A 10 /6 , 22 DK A 10 /7 , 22 DK A 10 /8 , 22 DK A 10 /9 , 22 DK A 10 /10[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Οὐδὲ δὴ πῦρ οὐδ᾿ ἄλλο τι τῶν στοιχείων οὐδὲν ἄπειρον ἐνδέχεται εἶναι. ὅλως γὰρ καὶ χωρὶς τοῦ ἄπειρον εἶναί τι αὐτῶν, ἀδύνατον τὸ πᾶν, κἂν ᾖ πεπερασμένον, ἢ εἶναι ἢ γίγνεσθαι ἕν τι αὐτῶν,
ὥσπερ ῾Ηράκλειτός φησιν ἅπαντα γίγνεσθαί ποτε πῦρ (ὁ δ᾿ αὐτὸς λόγος καὶ ἐπὶ τοῦ ἑνός, οἷον ποιοῦσι παρὰ τὰ στοιχεῖα οἱ φυσικοί)·
πάντα γὰρ μεταβάλλει ἐξ ἐναντίου εἰς ἐναντίον, οἷον ἐκ θερμοῦ εἰς ψυχρόν.
(...)
Jako tvrdí Hérakleitos, že se vše jednou stane ohněm. (...)
Všechno se totiž proměňuje z opaku do opaku, tak jako z tepla v chlad.