Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
18 DK A 1
Hippasos (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 84)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


῞Ιππασος Μεταποντῖνος καὶ αὐτὸς Πυθαγορικός. ἔφη δὲ χρόνον ὡρισμένον εἶναι τῆς τοῦ κόσμου μεταβολῆς καὶ πεπερασμένον εἶναι τὸ πᾶν καὶ ἀεικίνητον. φησὶ δ᾿ αὐτὸν Δημήτριος ἐν ῾Ομωνύμοις μηδὲν καταλιπεῖν σύγγραμμα. γεγόνασι δὲ ῞Ιππασοι δύο, οὗτός τε καὶ ἕτερος γεγραφὼς ἐν πέντε βιβλίοις Λακώνων πολιτείαν. ἦν δὲ καὶ αὐτὸς Λάκων.
Hippasos z Metapontu byl také pýthagorejec. Tvrdil, že je vymezený čas proměny světa, že kosmos je ohraničený a že veškerenstvo je ve věčném pohybu. Démétrios však v Soujmenovcích říká, že nezanechal žádný spis. Byli pak dva Hippasové: Tento a druhý, který sepsal Lakónskou ústavu, o pěti knihách, a sám byl také Lakón.