Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 12 /3
Orfika (zachoval Achilleus Tatios ve spisu Isagoga excerpta, 4, 42; p. 33, 17 Maass)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK B 12 /1 , 1 DK B 12 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


τὴν δὲ τάξιν, ἣν δεδώκαμεν τῶι σφαιρώματι, οἱ ᾿Ορφικοὶ λέγουσι παραπλησίαν εἶναι τῆι ἐν τοῖς ὠιοῖς· ὃν γὰρ ἔχει λόγον τὸ λέπυρον ἐν τῶι ὠιῶι, τοῦτον ἐν τῶι παντὶ ὁ οὐρανός, καὶ ὡς ἐξήρτηται τοῦ οὐρανοῦ κυκλοτερῶς ὁ αἰθήρ, οὕτως τοῦ λεπύρου ὁ ὑμήν.