Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
14 DK A 2
Pýthagorás (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, IV, 95)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ὡς δὲ ἐγὼ πυνθάνομαι τῶν τὸν ῾Ελλήσποντον οἰκεόντων ῾Ελλήνων καὶ Πόντον, τὸν Σάλμοξιν τοῦτον ἐόντα ἄνθρωπον δουλεῦσαι ἐν Σάμωι, δουλεῦσαι δὲ Πυθαγόρηι τῶι Μνησάρχου. ἐνθεῦτεν δὲ αὐτὸν γενόμενον ἐλεύθερον χρήματα κτήσασθαι συχνά, κτησάμενον δὲ ἀπελθεῖν ἐς τὴν ἑωυτοῦ. ἅτε δὲ κακοβίων τε ἐόντων τῶν Θρηίκων καὶ ὑπαφρονεστέρων, τὸν Σάλμοξιν τοῦτον ἐπιστάμενον δίαιτάν τε ᾿Ιάδα καὶ ἤθεα βαθύτερα ἢ κατὰ Θρήικας, οἷα ῞Ελλησί τε ὁμιλήσαντα καὶ ῾Ελλήνων οὐ τῶι ἀσθενεστάτωι σοφιστῆι Πυθαγόρηι, κατασκευάσασθαι ἀνδρεῶνα, ἐς τὸν πανδοκεύοντα τῶν ἀστῶν τοῦς πρώτους καὶ εὐωχέοντα ἀναδιδάσκειν, ὡς οὔτε αὐτὸς οὔτε οἱ συμπόται αὐτοῦ οὔτε οἱ ἐκ τούτων αἰεὶ γινόμενοι ἀποθανέονται, ἀλλ᾿ ἥξουσι ἐς χῶρον τοῦτον, ἵνα αἰεὶ περιεόντες ἕξουσι (τὰ) πάντα ἀγαθά. ἐν ὧι δὲ ἐποίει τὰ καταλεχθέντα καὶ ἔλεγε ταῦτα, ἐν τούτωι κατάγεον οἴκημα ἐποιεῖτο. ὡς δὲ οἱ παντελέως εἶχε τὸ οἴκημα, ἐκ μὲν τῶν Θρηίκων ἠφανίσθη, καταβὰς δὲ κάτω ἐς τὸ κατάγεον οἴκημα διαιτᾶτο ἐπ᾿ ἔτεα τρία· οἱ δέ μιν ἐπόθεόν τε καὶ ἐπένθεον ὡς τεθνεῶτα. τετάρτωι δὲ ἔτει ἐφάνη τοῖσι Θρήιξι καὶ οὕτω πιθανά σφι ἐγένετο, τὰ ἔλεγε ὁ Σάλμοξις. ταῦτά φασί μιν ποιῆσαι. ἐγὼ δὲ περὶ μὲν τούτου καὶ τοῦ καταγέου οἰκήματος οὔτε ἀπιστέω οὔτ᾿ ὦν πιστεύω τι λίην, δοκέω δὲ πολλοῖσι ἔτεσι πρότερον τὸν Σάλμοξιν τοῦτον γενέσθαι Πυθαγόρεω.
Tento Zalmoxis byl člověk a sloužil na Samu, jak jsem se však dozvěděl od Řeků, kteří bydlí u Helléspontu a u Černého moře. Byl otrokem Pýthagory, syna Mnésarchova, Později se stal svobodným člověkem , získal veliký majetek a vrátil se s ním zpátky domů (k thráckýcm Getům). Tehdy však Thrákové žili bědně a byli úplně nevzdělaní, zato Zalmoxis poznal iónský způsob života a způsoby lepší než ty thrácké, neboť se stýkal s Řeky a mezi Řeky i s Pýthagorou, který přece nebyl nejslabším řeckým mudrcem. Zalmoxis si tedy nechal postavit mužský dům, v němž hostil význačné lidi a přitom je poučoval, že ani on, ani jeho spoluhodovníci včetně svých potomků nezemřou, ale že přijdou na takové místo, že budou moci věčně užívat všeho dobrého. Zatímco toto vykládal a říkal takovéto věci, budoval si podzemní příbytek. Jakmile jej měl hotový, zmizel z Thrákie, neboť sestoupil do tohoto podzemního obydlí a tam žil tři roky. Thrákové po něm toužili a oplakávali ho jako mrtvého. Čtvrtého roku se Zalmoxis Thrákům ukázal a tak je přesvědčil o pravdivosti všeho, co říkal. Toto prý udělal. (96) Já neříkám, že tomu vyprávění o podzemním příbytku nevěřím, nedůvěřuji mu však bezvýhradně. Myslím si totiž, že se tento Zalmoxis narodil o mnoho let dříve než Pýthagorás. Ať už byl nějaký člověk Zalmoxis, nebo ať je to nějaké getské domorodé božstvo, ať se má dobře!