Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
13 DK B 3
Anaximenés (zachoval Olympiodóros ve spisu De arte sacra lapidis philosophorum, c. 25 (Berthelot, Coll. Alchym. gr. I, 2, p. 83, 7))

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


μίαν δὲ κινουμένην ἄπειρον ἀρχὴν πάντων τῶν ὄντων δοξάζει ᾿Αναξιμένης τὸν ἀέρα. λέγει γὰρ οὕτως·
ἐγγύς ἐστιν ὁ ἀὴρ τοῦ ἀσωμάτου·
καὶ ὅτι κατ᾿ ἔκροιαν τούτου γινόμεθα,
ἀνάγκη αὐτὸν καὶ ἄπειρον εἶναι
καὶ πλούσιον διὰ τὸ μηδέποτε ἐκλείπειν.
Anaximenés považoval vzduch za jeden, a to pohyblivý a bezmezný počátek všech jsoucích věcí. Mluví totiž takto:
Vzduch je blízko netělesnému,
A protože vznikáme s jeho výronem,
je nutné, aby byl bezmezný,
překypující díky tomu, že nikdy neubývá.
Pozdní referát v duchu hermetického kontextu.