Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
13 DK A 17 /2
Anaximenés (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, III, 4, 1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 13 DK A 17 /1[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αναξιμένης νέφη μὲν γίνεσθαι παχυνθέντος ἐπὶ πλεῖον τοῦ ἀέρος, μᾶλλον δ᾿ ἐπισυναχθέντος ἐκθλίβεσθαι τοὺς ὄμβρους, χάλαζαν δέ, ἐπειδὰν τὸ καταφερόμενον ὕδωρ παγῆι, χιόνα δ᾿ ὅταν συμπεριληφθῆι τι τῶι ὑγρῶι πνευματικόν.
Podle Anaximena oblaka vznikají, když se vzduch příliš zhustí. Když se ještě více stlačí, vyjde déšť, avšak kroupy tehdy, když padající voda ztuhne; sníh tehdy, když je ve vlhku obsaženo trochu vanutí.