Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK B 3
Anaximandros (zachoval Aristotelés ve spisu Physica, III,4; 203b13)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


καὶ τοῦτ᾿ εἶναι τὸ θεῖον·
(B3: ) ἀθάνατον γὰρ καὶ ἀνώλεθρον,
ὥς φησιν ὁ Αναξίμανδρος καὶ οἱ πλεῖστοι τῶν φυσιολόγων.
A [bezmezno] je božstvím, neboť je
(B 3:) nesmrtelné a nehynoucí,
jak praví Anaximandros a většina badatelů o přírodě.Součást A 15. Slovní spojení viz Platón, Faidón 106b1-2: Οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν; εἰ μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν θάνατος ἐπ' αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσθαι·