Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
109 DK A 2
Linos (zachoval Pausaniás ve spisu Graeciae descriptio, VIII, 18, 1)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


εἶναι δὲ τὴν Στύγα ῾Ησίοδος μὲν ἐν Θεογονίᾳ πεποίηκεν - ῾Ησιόδου γὰρ δὴ ἔπη τὴν Θεογονίαν εἰσὶν οἳ νομίζουσι -, πεποιημένα οὖν ἐστιν ἐνταῦθα ᾿Ωκεανοῦ θυγατέρα τὴν Στύγα, γυναῖκα δὲ αὐτὴν εἶναι Πάλλαντος. ἐοικότα δὲ πεποιηκέναι τούτοις καὶ Λίνον φασίν· ἐμοὶ δὲ ἐπιλεγομένῳ παντάπασιν ἐφαίνετο ταῦτά γε εἶναι κίβδηλα.
(...) Tam [v Hésiodově Theogonii] je tedy řečeno, že Ókeanova dcera Styx byla ženou Pellantovou. Souhlasně říká totéž i Linos. Mně se to však nelíbí.těsně před Epimenidés B 6