Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
88 DK B 19
Kritiás (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 114,2-3)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


ἐν δὲ τῶι Πειρίθωι δράματι ὁ αὐτὸς καὶ τάδε τραγωιδεῖ (Euripides fr 593 Nauck)·
σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν ἐν αἰθερίωι
ῥύμβωι πάντων φύσιν ἐμπλέξαντα,
ὃν πέρι μὲν φῶς, πέρι δ᾿ ὀρφναία
νὺξ αἰολόχρως ἄκριτός τ᾿ ἄστρων
ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει.
(3) ἐνταῦθα γὰρ τὸν μὲν αὐτοφυῆ τὸν δημιουργὸν νοῦν εἴρηκεν, τὰ δ᾿ ἑξῆς ἐπὶ τοῦ κόσμου τάσσεται, ἐν ὧι καὶ <αἱ> ἐναντιότητες φωτός τε καὶ σκότους.
V dramatu Peirithoos týž autor [Eurípidés] přednáší (Eurípidés fr 593 Nauck):
Tebe, přirozeně svébytného, který v aithérném
rhymbu přirozenost všech [věcí] prolétáš,
ve stálém tanci kruhovém
střídá se světlo se šerem
třpytivé noci s průvodem
nesčetných hvězdných zástupů.
(3) Tím „přirozeně svébytným” zde má na mysli stvořitele, intelekt, vše ostatní se týká kosmu, v němž jsou protiklady světla a tmy.Zčásti podle překladu Matyáše Havrdy. Kritiův citát Eurípida obsahuje anaxagorovský motiv. "Rhymbos" je rituální předmět podobný "vlku" nebo "káče", je roztáčen.