Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
88 DK B 18 /1
Kritiás (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 35,5-36,1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 88 DK B 18 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


(35,5) τά τε ἐπὶ τῆς ἁγίας κιβωτοῦ ἱστορούμενα μηνύει τὰ τοῦ νοητοῦ κόσμου τοῦ ἀποκεκρυμμένου καὶ ἀποκεκλεισμένου τοῖς πολλοῖς. (6) ναὶ μὴν καὶ τὰ χρυσᾶ ἐκεῖνα ἀγάλματα, ἑξαπτέρυγον ἑκάτερον αὐτῶν, εἴτε τὰς δύο ἄρκτους, ὡς βούλονταί τινες, ἐμφαίνει, εἴτε, ὅπερ μᾶλλον, τὰ δύο ἡμισφαίρια, ἐθέλει δὲ τὸ ὄνομα τῶν Χερουβὶμ δηλοῦν ἐπίγνωσιν πολλήν. (7) ἀλλὰ δώδεκα πτέρυγας ἄμφω ἔχει καὶ διὰ τοῦ ζῳδιακοῦ κύκλου καὶ τοῦ κατ' αὐτὸν φερομένου χρόνου τὸν αἰσθητὸν κόσμον δηλοῖ. (36,1) περὶ τούτων οἶμαι καὶ ἡ τραγῳδία φυσιολογοῦσά φησιν·
ἀκάμας τε χρόνος περί τ' ἀενάῳ
ῥεύματι πλήρης φοιτᾷ τίκτων
αὐτὸς ἑαυτόν, δίδυμοί τ' ἄρκτοι
ταῖς ὠκυπλάνοις πτερύγων ῥιπαῖς
τὸν Ἀτλάντειον τηροῦσι πόλον.
(35,5) Vše, co je psáno o arše úmluvy, ukazuje skutečnosti inteligibilního světa, který je skrytý a nedostupný davu. (6) Sochy ze zlata, každá se šesti křídly, představují podle jednoho výkladu dvě medvědice, ale spíše dvě hemisféry. Jméno cherubím pak znamená „velké poznání“. (7) Dohromady mají dvanáct křídel, čímž odkazují ke zvěrokruhu a jím řízenému času, a tudíž označují smyslový svět. (36,1) Tragédie podle mne podává jejich fyzikální interpretaci v následujících verších:
Čas, který nezná únavu,
v kruhovém běhu bez konce
naplněn věčným prouděním
rodí sám sebe. Na nebi
krouží dvojice Medvědic,
na rychlých křídlech hlídají
Atlantův pól.př. Matyáš Havrda