Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK B 9 /2
Orfika (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, XIV, 4; 1091b 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK B 9 /1[Přepnout na bilingvní zobrazení]


οἱ δὲ ποιηταὶ οἱ ἀρχαῖοι ταύτηι ὁμοίως, ἧι βασιλεύειν καὶ ἄρχειν φασὶν οὐ τοὺς πρώτους οἶον Νύκτα καὶ Οὐρανὸν ἢ Χάος ἢ ᾿Ωκεανόν, ἀλλὰ τὸν Δία.
Staří básníci mluví podobně, [že jedno je principem,] pokud kralování a vládu nepřipisují dřívějším [božstvům], tedy Noci a Úranovi [Nebi] nebo Chaosu nebo Ókeanovi, nýbrž Diovi.