Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 17 /8
Anaximandros (zachoval Simplikios ve spisu In Physica, 1121, 5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 17 /1 , 12 DK A 17 /2 , 12 DK A 17 /3 , 12 DK A 17 /4 , 12 DK A 17 /5 , 12 DK A 17 /6 , 12 DK A 17 /7[Přepnout na bilingvní zobrazení]


οἱ μὲν γὰρ ἀπείρους τῶι πλήθει τοὺς κόσμους ὑποθέμενοι, ὡς οἱ περὶ ᾿Αναξίμανδρον καὶ Λεύκιππον καὶ Δημόκριτον καὶ ὕστερον οἱ περὶ ᾿Επίκουρον, γινομένους αὐτοὺς καὶ φθειρομένους ὑπέθεντο ἐπ᾿ ἄπειρον, ἄλλων μὲν ἀεὶ γινομένων ἄλλων δὲ φθειρομένων καὶ τὴν κίνησιν ἀίδιον ἔλεγον· ἄνευ γὰρ κινήσεως οὐκ ἔστι γένεσις ἢ φθορά.
Neboť ti, kdo předpokládali, že světy jsou co do svého množství nekonečné, jako následovníci Anaximandra, Leukippa, Démokrita a později Epikúra, předpokládali také to, že vznikají a zanikají do nekonečna. Říkali, že zatímco vždy jedny vznikají, jiné zanikají, a že je věčný pohyb, neboť bez pohybu není vznik nebo zánik.