Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 17 /3
Anaximandros (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, I, 7, 12)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 17 /1 , 12 DK A 17 /2 , 12 DK A 17 /4 , 12 DK A 17 /5 , 12 DK A 17 /6 , 12 DK A 17 /7 , 12 DK A 17 /8[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος ἀπεφήνατο τοὺς ἀπείρους οὐρανοὺς θεούς.
Anaximandros prohlásil bezmezná [nesčíslná?] nebesa [světy?] za bohy.