Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 8
Anaximandros (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 70)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Διόδωρος δ᾿ ὁ ᾿Εφέσιος περὶ ᾿Αναξιμάνδρου γράφων φησίν, ὅτι τοῦτον ἐζηλώκει τραγικὸν ἀσκῶν τῦφον καὶ σεμνὴν ἀναλαβὼν ἐσθῆτα.
Když Diodóros z Efesu píše o Anaximandrovi, říká, že s ním Empedoklés soupeřil, když pěstoval tragický patos a oblékal si slavnostní roucho.