Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 6 /2cfr
Anaximandros (zachoval Hérodotos ve spisu Historiae, IV, 36)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 6 /1 , 12 DK A 6 /2[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Γελῶ δὲ ὁρέων γῆς περιόδους γράψαντας πολλοὺς ἤδη καὶ οὐδένα νόον ἐχόντως ἐξηγησάμενον, οἳ ᾿Ωκεανόν τε ῥέοντα γράφουσι πέριξ τὴν γῆν, ἐοῦσαν κυκλοτερέα ὡς ἀπὸ τόρνου, καὶ τὴν ᾿Ασίην τῇ Εὐρώπῃ ποιεῦνται ἴσην.
Směji se však, když vidím, že již mnozí nakreslili obvod Země a nikdo to rozumně nevyložil. Malují, jak Ókeanos obtéká dokola Zemi, která je kulatá jako podle kružítka, a Asii dělají stejně velkou jako Evropu.