Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
12 DK A 6 /1
Anaximandros (zachoval Agathémeros ve spisu Geographiae informatio, I, 1)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 12 DK A 6 /2 , 12 DK A 6 /2cfr[Přepnout na bilingvní zobrazení]


᾿Αναξίμανδρος ὁ Μιλήσιος ἀκουστὴς Θαλέω πρῶτος ἐτόλμησε τὴν οἰκουμένην ἐν πίνακι γράψαι· μεθ᾿ ὃν ῾Εκαταῖος ὁ Μιλήσιος ἀνὴρ πολυπλανὴς διηκρίβωσεν, ὥστε θαυμασθῆναι τὸ πρᾶγμα.
Anaximandros z Mílétu, posluchač Thalétův, se jako první odvážil nakreslit obydlený svět na desku. Po něm pak tento nákres zpřesnil Hekataios z Mílétu, muž velmi zcestovalý, takže se to stalo předmětem obdivu.Viz Hérodotos, Historiae IV, 36.