Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
11 DK B 1 /2
Thalés (zachoval Plútarchos ve spisu De Pythiae oraculis, 18; p. 402e)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 11 DK B 1 /1[Přepnout na bilingvní zobrazení]


πρότερον μὲν ἐν ποιήμασιν ἐξέφερον οἱ φιλόσοφοι τὰ δόγματα καὶ τοὺς λόγους ὥσπερ ᾿Ορφεὺς καὶ ῾Ησίοδος καὶ Παρμενίδης (A 15) καὶ Ξενοφάνης (A 18) καὶ ᾿Εμπεδοκλῆς (A 25) [καὶ Θαλῆς], ὕστερον δ᾿ ἐπαύσαντο καὶ πέπαυνται χρώμενοι μέτροις πλὴν σοῦ· διὰ σοῦ δ᾿ αὖθις εἰς φιλοσοφίαν ποιητικὴ κάτεισιν ὄρθιον καὶ γενναῖον ἐγκελευομένη τοῖς νέοις. οὐδ᾿ ἀστρολογίαν ἀδοξοτέραν ἐποίησαν οἱ περὶ ᾿Αρίσταρχον καὶ Τιμόχαριν καὶ ᾿Αρίστυλλον καὶ ῞Ιππαρχον καταλογάδην γράφοντες, ἐν μέτροις πρότερον Εὐδόξου καὶ ῾Ησιόδου καὶ Θαλοῦ γραφόντων, εἴ γε Θαλῆς ἐποίησεν ὡς ἀληθῶς εἰπεῖν <τὴν> εἰς αὐτὸν ἀναφερομένην ᾿Αστρολογίαν.
Filosofové své názory a výroky pronášeli nejprve v básních, jako Orfeus, Hésiodos, Parmenidés (A 15), Xenofanés (A 18) a Empedoklés (A 25) [i Thalés], později v tom však polevili a užívání metra ustalo... Ani v astronomii tomu nebylo jinak. Takoví, jako Aristarchos, Timocharis, Aristyllos a Hipparchos, který napsal Katalog stálic, tak činili nezdobně. Před Eudoxem však psali v metru jak Hésiodos, tak Thalés, pokud ovšem Thalés opravdu napsal jemu přičítanou Astronomii, jak se všeobecně říká.