Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 261
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, IV, 5, 43)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


Δημοκρίτου. ἀδικουμένοισι τιμωρεῖν κατὰ δύναμιν χρὴ καὶ μὴ παρἱέναι· τὸ μὲν γὰρ τοιοῦτον δίκαιον καὶ ἀγαθόν, τὸ δὲ μὴ τοιοῦτον ἄδικον καὶ κακόν.
Démokritos: Těm, kdo utrpěli křivdu, je třeba podle možnosti zjednávat zadostiučinění a nepřehlížet to; neboť takové jednání je spravedlivé a dobré, opačné nespravedlivé a zlé.podle př. K. Svobody