Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
68 DK B 233
Démokritos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, III, 17, 38)

[Přepnout na bilingvní zobrazení]


τοῦ αὐτοῦ. εἴ τις ὑπερβάλλοι τὸ μέτριον, τὰ ἐπιτερπέστατα ἀτερπέστατα ἂν γίγνοιτο.
Pokud někdo překročí míru, může se nejpříjemnější stát nejnepříjemnějším.